Privacy beleid

 

Eckankar hecht veel waarde aan uw privacy. U kunt onze websites (bijvoorbeeld www.Eckankar.org of www.ECKBooks.org ) bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige persoonlijke gegevens te verstrekken. De volgende vragen en antwoorden verklaren wanneer en hoe persoonlijke gegevens worden gedownload en gebruikt.

Welke gegevens verzamelt Eckankar Nederland ?

Eckankar Nederland verzamelt alleen persoonlijk herkenbare gegevens, zoals uw naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en/of creditcardgegevens, als u zelf deze informatie aan Eckankar wilt verschaffen door:

Wij ontvangen ook uw contact informatie van Eckankarís moederkerk in de Verenigde Staten als u informatie heeft aangevraagd over lokale activiteiten van de moederkerk of als u lid bent van Eckankar.

Verkoopt of verhuurt Eckankar mijn persoonlijke gegevens?

Absoluut niet.

Krijg ik ongewenste e-mail van Eckankar?

Wij versturen geen ongewenste e-mail.

U kunt zich op elk moment afmelden voor email vanuit ons of Eckankar door op de afmeldlink te klikken in de email.  

Hoe lang wordt mijn persoonlijke informatie bewaard?

Eckankar Nederland bewaart uw informatie zo lang als nodig is voor de doelstelling zoals geformuleerd in onze privacy beleid, om antwoorden te kunnen verschaffen, en zolang noodzakelijk om te voldoen aan juridische verplichtingen.

Geeft Eckankar Nederland mijn persoonlijke informatie door aan anderen?

Eckankar Nederland geeft uw persoonlijke informatie niet door aan anderen, met uitzondering van de volgende omstandigheden:

Hoe zit het met cookies?

Onze website gebruikt geen cookies.

Toegangslogs

Zoals alle web servers verzamelt onze web server automatisch toegangslogs van elk bezoek aan onze website. Toegangslogs bevatten het tijdstip van uw bezoek, het type browser dat u gebruikt, het IP adres van de computer van waaruit u bezoekt en de webpagina waar u vandaan kwam.

Wij analyseren deze logs om ons te helpen de gebruikservaring te verbeteren. We gebruiken ook Google Analytics voor dat doel.

Het IP adres is niet verbonden met enige persoonlijk identificeerbare informatie tenzij (1) u formulieren hebt ingevuld op de website en (2) het noodzakelijk is om te onderzoeken of er schadelijk of illegaal gebruik heeft plaats gevonden dat verbonden is met het gebruik van onze websites, of om te voldoen aan de eisen van de wet.

Verzamelt Eckankar gegevens van kinderen?

Nee, wij verzamelen niet bewust gegevens van bezoekers van 17 jaar en jonger. Als u denkt dat uw kind Eckankar Nederland persoonlijke informatie heeft verschaft zonder uw toestemming, neemt u alstublieft contact met ons op zodat deze informatie verwijderd kan worden.

Wat zijn de redenen om mijn persoonlijke informatie te verzamelen en gebruiken?

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die ik geef aan Eckankar Nederland?

Eckankar Nederland geeft u redelijke toegang tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt en ook de mogelijkheid deze informatie te herzien, corrigeren en verwijderen, in zoverre dat vereist is door de wet. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor geŽigende overheidsinstantie als u van mening bent dat uw informatie gebruikt is op een wijze die inconsistent is met uw privacy rechten.

Met wie kan ik contact opnemen met vragen en verzoeken over privacy?

Eckankar Nederland

Onderwerp: Privacy vragen

info@eckankar.nl

06-53398062